Tvåltillverkning: läs här innan du börjar!

- Tvål är ett alkaliskt salt som framställas ur en kemisk reaktion mellan fettsyror och natriumhydroxid (kemisk formel NaOH - vanligt namn kaustiksoda)som har blivit löst upp i en vätska. Den hemtillverkad tvålen innehåller det alkaliska saltet tillsammas med fritt glycerin.

- Kaustiksoda är avgörande till tvåltillverkning men det försvinner under processen och det finns aldrig kvar i färdiga tvålar.

- Kaustiksoda är ett frätande, giftigt ämne som alltid ska behandlas försiktigt. Om det kommer i kontakt med hud eller ögon och munnen kan det göra allvarliga skador! Om sodalösningen drickes måste man köra direkt till akut!

- Man måste alltid klä på sig gummihandskar, protektiva glasögon och ett ansiktskydd (mask) när man behandlar rå kaustiksoda, vätskan där det har lösts upp eller färsk, flytande tvål. Slarva aldrig med det!

- Häll alltid kaustiksoda i västskan och gör ALDRIG tvärtom.

- Kaustiksoda förvaras torr, låst i sitt eget burk, oåtkomligt för barn och husdjur.

- Kaustiksoda reagerar med vissa material och framställer värme när det lösas i vatten. Man måste undvika att använda materialet som kan spricka, reagera, smälta liksom aluminiun, koppar, plåt, mjuk tunn plast, vanlig glas och porcelin, gjutjärn, järn.
Det är helt ok att använda rostfrittstål, eldfast glas eller porcelin, silikon, hård plast (typ glass burk), trädbesticker.

- Tvåltillverknings kastrull och redskap rengörs i ljumvarmt vattnet efter bruket. Man måste ha på sig gummihanskar när man gör det!

- Man måste vara extra-noggrannt till att väga fett, kaustiksoda och vätska. Ingrediensers mängd måste alltid vara exakt så en digitalvåg funkar alldeles bäst!

- Dosering av ingredienser i en tvålrecept är alltid baserad på matematika förhållanden. Det finns ett förhållande mellan kaustiksodas vikt och oljas typ/vik. Var och en fett krävs ett exakt kvantitet av kaustiksoda. Känner man inte hur kaustiksoda räknas ut, då måste man inte förändra receptet på något sätt. I min tvålskola här på bloggen hittar man en förklaring om hur kaustiksoda räknas ut.